За нас

Фондът за капиталови инвестиции (ФКИ) е дъщерно дружество на Българска банка за развитие, което осигурява дялов капитал за растеж на малките и средни предприятия в страната.
Екипът ни се състои от висококвалифицирани експерти със значителен международен професионален опит в областта на финансовия, стратегически и маркетинг мениджмънт, както и в управлението на предприятия от различни икономически сектори.
Компаниите, в които инвестираме, могат да разчитат както на управленската ни експертиза и пазарни познания, така и на синергии при използване на различни финансови продукти и услуги в рамките на групата на ББР.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster