Тихомир Чемширов

Тихомир Чемширов е завършил специалност Право в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ и притежава магистърска степен по Счетоводство и контрол от УНСС в София. След успешно издържан изпит пред Министерство на правосъдието, е включен в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици, а през следващата година е одобрен от БНБ за лице, което може да бъде назначавано за синдик на банка. Кариерата на Тихомир Чемширов във финансовата сфера започва през 2008 г. в Обединена българска банка и продължава през Банка ДСК, Първа инвестиционна банка и Българска банка за развитие, като заема поетапно постовете от правен съветник, старши юрисконсулт, началник отдел, заместник-директор Дирекция Правна до началник Управление Правно. От 2020 г. е член на Дисциплинарната комисия на Българска федерация по тенис.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси