Стефан Тъмнев

Стефан Тъмнев е финансов мениджър с 15 годишен опит в сферата на инвестициите и управленското консултиране. Кариерата му започва като инвестиционен консултант през 2006 г. към една от големите търговски банки, преминава през мениджърска позиция в областта на бизнес консултирането, а по-късно става регионален мениджър и в последствие  „Прокурист“ на ОББ Асет Мениджмънт. От 2017 до 2020 той е част от топ 50 мениджмънта на най-голямата група за управление на активи в Белгия  – KBC Asset Management.

Стефан е сертифициран инвестиционен консултант от КФН (2006) и е успешно издържал трите нива на CFA програмата (2015).

fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster