Русалин Динев

Русалин Динев има почти 20-годишен опит в банковата сфера.

Започва кариерата си в „Първа инвестиционна банка“ АД, където в различни периоди от време отговаря за кредитния портфейл на банката, провизиране, отчетност към БНБ и рейтингови агенции и влошени кредитни експозиции.

За период от две години, e член на Съвета на директорите на две акционерни дружества със специална инвестиционна цел.

В „Българска банка за развитие“ ЕАД започва кариерата си като началник отдел „Кредитиране на МСП“ през 2013 г.

Работи във „Фонд за капиталови инвестиции“ АД от самото създаване на дружеството, първоначално в отдел инвестиции, а по-късно като Риск мениджър.

От началото на 2022 г. е  Старши инвестиционен партньор във Фонда за капиталови инвестиции (ФКИ).

Понастоящем е член е на Съвета на директорите на две дружества, част от инвестиционния портфейл на ФКИ.

Притежава магистърска степен по Икономика със специалност „Международни икономически отношения“.

fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster