Устойчивото инвестиране вече не е въпрос на репутация, а на необходимост

29.10.2021 Устойчивото инвестиране вече не е въпрос на репутация, а на необходимост

„Целите за нисковъглеродно бъдеще на ЕС ще станат задължителни до 2024 г. за различните икономически обекти. За да се осъществи преходът на Европа към климатично неутрална икономика, са нужни политически ангажименти, стратегия и план, развити източници на финансиране, мащабни инвестиции и ясна нормативна рамка.В този процес ролята на банките като един от източниците за финансиране на прехода  е ключова“, каза София Касидова, ръководител „Стратегическо развитие и планиране“ на ББР по време на  годишния форум „Бъдещето на парите“ на сп. Мениджър.

Основите на бъдеще без СО2 се изграждат чрез политиките на ЕС за конкурентоспособност, държавни помощи, устойчиви финанси, за Общия енергиен съюз и зелени/устойчиви цели. Насочването на финансовите потоци към устойчиви на климата проекти ще стане основно чрез банките и капиталовите пазари.

"ББР разработва стратегия за устойчиво развитие и ще подпомогне бизнеса в този преход. Тя ще бъде участник в развитието на зелен финансов пазар за дългов и дялов капитал, за финансиране на ВЕИ, на ЕЕ и нисковъглероден транспорт, и ще разработи дългови инструменти за зелено финансиране, за да мобилизира капитал за недостигащото финансиране.Колкото и да е скъп този преход, той трябва да се извърши, защото сега ще платим по-малко, отколкото когато започнат да се множат климатичните катаклизми“, обобщи София Касидова своето участие в панела за зелени инвестиции.

fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster