Цветомир Цанов

Цветомир Цанов има докторска степен по икономика и е магистър по Международни икономически отношения и бакалавър по Финанси от УНСС. Специализирал в университет Aix-Marseille, Франция и придобил допълнителна квалификация от Investment Banking Institute, САЩ. Работил е с МСП от различни сектори в страната, във връзка с интернационализация на дейността им, при структуриране на финансиране за технологична модернизация, при внедряване на управленски информационни системи и др. Участвал в множество проекти за стратегическо коопериране, приложение на дигитални решения, споделяне на добри практики между фирми, бизнес инкубатори, индустриални клъстери, финансиращи и образователни институции от България, Австрия, Швеция, Испания, Португалия, Гърция. Представител на ФКИ в първата портфейлна компания, в която фондът придобива дялово участие – М2 Пром.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси